Tjänstehund

 

Från och med år 2005 har försvaret gjort om provet för tjänstehund bevakning/räddning. Numera utbildas hunden till försvarsmaktshund (FM-hund). Certprovet skiljer sig en del från det förra då kraven har höjts på hundens spårförmåga samt i lydnadsdelen. Kort beskrivet är lydnadsmomenten samma som i lägre brukslydnad och spåret är lagt som i elitklasspår.

 

Hera är utbildad i den "gamla skolan" (Tjh-cert 2003) men uppgraderades våren 2006 och är numera FM-hund. Vi har precis bytt kompani till Vallentuna och ser fram emot kommande år då temat är: Ytövervakning med tyngpunkt på rörlig och- fast spaning där hund och förare kommer att ha en central funktion. 2008 satsar försvaret mycket på vidareutbildning av färdiga hundar. Vi kommer att gå kurs i hårda spår med start i mars. 

 

Under våren 2005 gick jag en kurs i hur man använder bevakningshunden som eftersökshund. En mycket intressant och spännande kurs där vi fick lära oss mycket om hundens förmåga. Eventuellt kommer Hera att utbildas vidare i eftersök på människa.

 

Att träna sin hovawart i bevakning och räddning är mycket givande då rasen, enligt mig, är mycket lämpad för detta ändamål. Den får jobba både fysiskt och mentalt vilket är ett måste då man har en brukshund. Självklart är det en bonus att träffa många likasinnade människor. Hamnar man i en bra träningsgrupp har man utbyte av varandra och det är alltid kul att vara ute i skogen och jobba med sin hund!