Om Animando's C-kull

Jag har valt Heros som pappa till kullen med förhoppning om att han ska hjälpa till att förstärka de egenskaper hos Sota som jag uppskattar. Att välja hane till sin tik är spännande och jag tror självklart själv mycket på kombinationen Sota och Heros.

Båda föräldrarna till kullen har en mycket bra arbetsmotor, är lättlärda samt socialt säkra individer. De har bland annat visat prov på just social säkerhet, stor nyfikenhet samt god koncentrationsförmåga då de genomfört korningens mentaldel med för mig välplacerade siffror.
 
Båda hundarna har tränats i bland annat bruksgrenen sök och uppvisar där mycket liknande beteende i sitt sätt att arbeta. De är intensiva i sitt sökarbete och har ett mycket bra figurantintresse samt är orädda. Båda visar prov på god samarbetsvilja samt lyhördhet gentemot sin förare.

Exteriört är de båda av en ganska kraftig typ och även här är min förhoppning att de ska matcha varandra på ett utmärkt sätt.

Heros är en Österrikisk import med en intressant stamtavla som än så länge inte är välrepresenterad i vårt land. Kombinationen kan ge både svarta, blonda och smt-valpar.