A-kullen


Korad

Hässlehoffs Hero-Love

svart 69 cm Hd-A


Korad

Foxdalens Exo

svart 66 cm Hd-Ua

KORAD
Vitterklippens Ruff
svart
Hd-ua

TJH LP SUCH NUCH SLCH
Lintrollets Fröken Fox
smt
Hd-ua


TJH LP1 KORAD
Hässlehoffs Love-Shine
smt 61cm
Hd-ua

KORAD 
Elixier's Sardo
smt
Hd-ua

TJH LP1 SUCH
Hässlehoffs Shine-Irisdoter

smt
Hd-ua


Korad TJH SvCH LPI

Mytologins Delfi

smt 63 cm Hd-A


SCHH III BH
ZTP

Dasko Vom Weissblauen Fähnelein

smt 67 cm Hd-A1

SCHH III AD BH ZTP 
Champ v Lusenhang
smt 67cm
Hd-ua

SCHH I BH ZTP 
Effi vd Bajuwaren
blond 58cm
Hd-ua


Korad TJH
SUCH

Lintrollets Qristall

blond 61 cm Hd-Ua

Hoffen-Hills Hjippie of Tassamigo
smt 70cm Hd-ua

LP SUCH NUCH INTUCH NV-91 SV-93
Lintrollets Jenna
smt 62cm
Hd-ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka