Kontakt/ hälsning

Lek

Jakt 1    Jakt 2

Aktivitet

Avståndslek

Överraskning

Ljudkänslighet

Spöken

Lek/ skott

Genomgång med beskrivaren