MH - Hera

Kontakt

Beskrivning

Bedömning

1a Hälsning

Accepterar kontakt- helt oengagerat, men drar sig inte undan.

3

1b Samarbete

Följer med villigt. Engagerar sig.

4

1c Hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

4

Lek

 

 

2a Leklust

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

5

2b Gripande

Griper direkt med hela munnen.

4

2c Dragkamp

Biter – drar emot, släpper, tar om.

3

Jakt

 

 

3a Förföljande

1.Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

2. Startar direkt men hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3

5

3b Gripande

1. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

2. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.

3

5

Aktivitet

 

 

4 Aktivitet

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

2

Avståndslek

 

 

5a Intresse

Kontroll, avbrott förekommer.

2

5b Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

1

5c Nyfikenhet

Går fram till den dolda men talande figuranten.

3

5d Leklust

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

3

5e Samarbete

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

5

Överraskning

 

 

6a Rädsla

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

3

6b Hot/agg

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

3

6c Nyfikenhet

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden.

2

6d Kvarstående rädsla

Liten båge eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna.

2

6e Kvarstående intresse

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

2

Ljudkänslighet

 

 

7a Rädsla

Stannar. Kort stopp.

1

7b Nyfikenhet

Går fram till skramlet utan hjälp.

5

7c Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

1

7d Kvarstående intresse

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

3

Spöken

 

 

8a Hot/agg

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

3

8b Kontroll

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

 4

8c Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Någon avstånds reglering.

2

8d Nyfikenhet

Går fram när förare tagit av figurantens förklädnad.

1

8e Kontakt

Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan.

2

Lek

 

 

9a Leklust

Leker aktivt, startar snabbt.

4

9b Gripande

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

3

Skott

 

 

Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

1