MH - Sota

Kontakt

Beskrivning

Bedömning

1a Hälsning

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

4

1b Samarbete

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

3

1c Hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

4

Lek

 

 

2a Leklust

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

5

2b Gripande

Griper direkt med hela munnen.

4

2c Dragkamp

Biter – drar emot, släpper, tar om.

3

Jakt

 

 

3a Förföljande

1.Startar inte

2. Startar inte

1

1

3b Gripande

1.Nonchalerar föremålet

2. Nonchalerar föremålet

1

1

Aktivitet

 

 

4 Aktivitet

Är uppmärksam och lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

3

Avståndslek

 

 

5a Intresse

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

3

5b Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

1

5c Nyfikenhet

Går fram då figuranten är aktiv på linjen.

2

5d Leklust

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

3

5e Samarbete

Blir aktiv men avbryter

2

Överraskning

 

 

6a Rädsla

Hukar sig och stannar.

2

6b Hot/agg

Visar enstaka hotbeteenden.

2

6c Nyfikenhet

Går fram till overallen då föraren står bredvid.

3

6d Kvarstående rädsla

Båge eller tempoväxling 1:a passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

3

6e Kvarstående intresse

Visar inget intresse

1

Ljudkänslighet

 

 

7a Rädsla

Stannar. Kort stopp.

1

7b Nyfikenhet

Går fram till skramlet utan hjälp.

5

7c Kvarstående rädsla

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

2

7d Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

1

Spöken

 

 

8a Hot/agg

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

3

8b Kontroll

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

5

8c Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Någon avstånds reglering.

2

8d Nyfikenhet

Går fram till figuranten utan hjälp.

5

8e Kontakt

Besvarar kontakten från figuranten.

3

Lek

 

 

9a Leklust

Startar mycket snabbt. Leker mycket aktivt.

5

9b Gripande

Griper tveksamt eller med framtänderna.

3

Skott

 

 

Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

1