Korning -Hera

 

Moment

Bedömning

Betyg

Beskrivning

Tillgänglighet

Tillgänglig, öppen

+3

Tar kontakt när anledning finns. Ex. när föraren tar kontakt eller fig. bjuder kontakt i avreaktionen

Jaktkamplust

Liten

-1

Något intresse utan att fullfölja

Social kamplust

Obetydlig

-2

Svarar svagt mot kampattityder

Temperament

Livlig

+3

Uppmärksam. Svarar snabbt mot de flesta retningssituationerna. Anpassar sig i testsituationerna

Skärpa

Liten utan kvarstående aggressivitet

+1

Svarar så småningom med aggressivitet mot hotsituationer. Kan visa tendens till uppgivenhet.

Försvarslust

Liten

+1

Pendlar mellan avvärjande och uppgivenhet. Eventuell flykttendens

Nervkonstruktion

Nervösa tendenser

+1

Inslag av omriktande beteende mot, i några moment. Någon svårighet med avreaktion Kan koncentrera sig under aktivitet. Vissa koncentrationssvårigheter under passivitet.

Hårdhet

Måttligt hård

+3

Övervinner självständigt. Någon enstaka gång med fördröjning.

Dådkraft

Liten

-1

Behöver förarhjälp för att lösa huvuddelen av testsituationerna

Skottfasthet

Skottfast

 

Obefintlig reaktion. Naturlig reaktion som minskar efter hand. Kan avbryta men uppta verksamhet igen. Fortsätter verksamhet även efter 2-4 skott.