Korning - Sota

 

Moment

Beskrivning

Koff

Betyg

Sammarbete
Föremål/Förare

 

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

2

5

Sammarbete
Föremål/TL

 

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

4

5

Gripa   
Ta
tag 5 m

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

3

3

Ta tag 40 m

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

 

3

3

Gripa
Hålla i 5 m

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 

3

3

Hålla i 40 m

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 

4

3

Gripa
Slita, dra 5 m

Växlar mellan att hålla och dra emot

 

2

3

Slita/dra 40 m

Växlar mellan att hålla och dra emot

 

2

3

Förföljande

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer

2

4

Förföljande
Gripande

 

Griper inte, nosar på föremålet

3

2

Uthållighet

 

Framme jobbar mindre än 30 sekunder

 

6

2

Social
självsäkerhet

 

Socialt säker i alla situationer

10

5

Social
nyfikenhet

Besvarar när figurant bjuder

8

4

Socialt samspel

Svarar på lek & lekinviter

8

4

Handlings-
förmåga

 

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

10

4

Anpassnings-
förmåga

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

10

5

Koncentration

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

10

5

Avreaktion

 

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation

10

3

Minnesbilder

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

 

5

5

Rädsla

 

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

 

4

4

Aggressivitet

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

3

5

Nyfikenhet

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

 

8

4

Skott

Ingen reaktion, kontroll första skottet

 

 

5

Summa

 

 

479